Office Bearers
Dr. Veerabahu M

President

Dr. Pritham N Shetty

Hon. General Secretary

Dr. Manjunath Rai

President Elect


Dr. Krishnamurthy Bonanthaya

Immediate Past President

Dr. Vijay Deshmukh

Vice President

Dr. Rishi Bali

Hon. Editor


Dr. Pramod Subash

Hon. Treasurer

DR. GOKUL VENKATESHWAR

Joint Secretary

DR. GOSLA SRINIVASA

IAOMS Representative

DR. ASHISH GUPTA

Representative to AAOMS

DR. GIRISH RAO

Hon. Gen. Secretary Elect

DR. AMIT DHAWAN

Hon. Editor Elect

DR. RAJASEKHAR GADDIPATI

Hon. Treasurer Elect

S
Elected Executive Committee Members
DR. OMKAR ANAND SHETYE
DR. SONAL ANCHLIA
DR. JIMSON S
DR. ABHILASHA YADAV
DR. GIRISH G
DR. MANIKANDHAN
DR. RAKSHIT V S KHANDEPARKER
DR. ABHAY TARANATH
DR. SHYAM SUNDAR M
DR. SAMIRAN GHOSH
State Representatives
DR. RAVIRAJ KUMAR
Andhra Pradesh
DR. SHRUTI RAO
Chattisgarh
DR. ROHIT PUNGA
Delhi NCR
DR. FRANCIS AKKARA
Goa
DR. SUNITA MALIK
Haryana
DR. SURESH MENON
Karnataka
DR. EAPEN THOMAS
Kerala
DR. DEEPAK AGRAWAL
Madhya Pradesh
DR. RAMAKRISHNA SHENOI
Maharashtra
DR. NAVADAL SHARMA
North East Chapter
DR. JUGAJYOTI PATHI
Orissa
DR. RAMANDEEP BHULLAR
Punjab
DR. BHAGWAN DAS RAI
Rajasthan
DR.EMMANUEL AZARIAH
Tamilnadu
DR. DINESH JHAWAR
Telangana State
DR. MADAN MISHRA
Uttar Pradesh
DR. ASHI CHUGH
Uttarakhand